Friluftsliv


Fugler & dyr


Lys

Kajakk

 
Næring


Stilleben


Vesterålsglimt

Mørketid

 
 


2014:  Vesterålen – light, life, landscape  (redigert 2. opplag eng. utg.)

2014:  Min mor Gisela – forfatter Brit Berntsen Reinsli

2014:  En hjørnestein i vater og lodd – SE 50 år 1964-2014

2013:  Litt av en tur – Vesterålen Turlag 25 år

2011:  Fra Gård til By – historia om Sortland og Ellingsen 1783-2011

2009:  Velkommen inn! – Sortland Hotell 101 år

2008:  Hundre år på barrikadene – Den norske advokatforening

2007:  Vesterålen – lyset, livet, landskapet (redigert nyutgiv. 4. opplag)

2006:  P. C. Reinsnes – samfunnsbyggeren (biografi)

2003:  50 år på Kleiva – Kleiva landbruksskole

2001:  Bredde og topp – Sortlandidretten 100 år

2001:  På belter og hjul – Bulldozer Maskinlag 50 år

2000:  Bladet Vesterålen – bindeledd i øysamfunnet i 80 år

1999:  Energi i et øyrike – Vesterålskraft 60 år

1997:  God handel! – Sortland Handelsstand 75 år

1994:  Krigen om Hermetikken

1994:  Vel blåst! – Sortland Musikkforening 100 år

1992:  En fullt operativ 100-åring – Stokmarknes sykhus

1989:  Vesterålen – lyset, livet, landskapet

           (med Ove Aalo og Lars Saabye Christensen)

1987:  Kraftværke’ – Hadsel komm. kraftverk 50 år
 

CV


Født 1944, bor på Sortland. Cand mag i 1971 med mellomfag i statsvitenskap, historie og russisk. Allround frilans som fotograf, journalist, faglitterær forfatter og formgiver – tilknyttet alle typer medier.

Hatt fotoutstillinger, ansvar for bedriftsutsmykninger og laget multimediaproduksjoner.

Drevet kunstkortforlag og skrevet, formgitt og redigert bøker

og brosjyrer med kultur- og lokalhistorie som tema.

76 12 18 36

975 40 383

BOKPRODUKSJON

ASKR 2011